top of page

Boka din behandling via bokadirekt

Klicka på knappen nedan för att komma till alla Optimize Clinics behandlingar

Bokadirekt-Logo-stor-1200x146.png

Fördjupning av behandlingar

ADHD

Nyligen gjordes en studie som visar att lågnivå laserterapi kan minska irritabilitet hos barn

och ungdomar med ADHD. Studien publicerades i Advances in Experimental Medicine and

Biology och är lovande för familjer som söker säkra och effektiva behandlingsalternativ för

detta utmanande tillstånd.

Studien inkluderade 40 deltagare i åldrarna 5-17 år, varav 21 fick den aktiva behandlingen.

Den aktiva behandlingen innebar åtta 5-minuters sessioner under en 4-veckors period, där

lågnivå laserterapi användes på skallens bas och temporala områden. Resultaten visade att de

som fick den aktiva behandlingen hade en betydande förbättring i irritabilitet enligt Aberrant

Behavior Checklist. Det antyder att lågnivå laserterapi kan vara ett lovande sätt att minska

irritabilitet hos barn och ungdomar med ADHD.

Vi använder den senaste teknologin inom låg nivå laserterapi (LLLT) för att effektivt lindra

symptomen och främja välbefinnande. Med hjälp av innovativa metoder strävar vi efter att

erbjuda våra kunder säkra och effektiva behandlingsalternativ.

AUTISM

Autismspektrum (ASD) är en medicinsk diagnos som karakteriseras av nedsatt social funktion

och engagemang, språkstörning, stereotypiska rörelser och andra kognitiva nedsättningar. 

En teori om ASD involverar en bristande samordning mellan hjärncellerna i hjärnbarken, den del av

hjärnan som är ansvarig för högre funktioner som koncentration och känsloreglering.

Det finns för närvarande inte någon känd bot för autismspektrum, men många patienter med

svår ASD har försökt hantera och minska sina symptom genom användning av läkemedel,

även om dessa ofta kommer med betydande biverkningar och inte är effektiva för alla.

Ny forskning visar att alternativa behandlingsmetoder för att lindra autismsymptom såsom

transkraniell laserterapi har varit framgångsrikt. En amerikansk studie från 2018, där 40 barn

och ungdomar med svår ASD deltog, undersökte effekten av lågintensiv laserterapi (LLLT) på

autismsymptom. Studien omfattade två grupper, en som fick faktisk laserterapi och en

placebogrupp som fick ineffektivt rött ljus (LED).

Resultaten visade tydliga förbättringar i laserterapigruppen jämfört med placebogruppen i alla

kategorier av den använda Aberrant Behavior Checklist (ABC-skalan). Symptom som

irritabilitet, social tillbakadragenhet, stereotypiskt beteende, hyperaktivitet och icke-

följsamhet minskade betydligt i laserterapigruppen. Dessutom halverades den totala

poängsättningen på ABC-skalan i laserterapigruppen, medan ingen betydande förbättring

observerades i placebogruppen.

Deltagarna skattades också med Clinical Global Impressions – Severity (CGI-S), och

resultaten visade att laserterapigruppen uppvisade en markant minskning av symptomens

svårighetsgrad jämfört med placebogruppen.

Studiens slutsatser indikerar att transkraniell laserterapi kan vara en lovande och enkel

behandling för att lindra autismsymptom. Samtliga deltagare fullföljde studien utan

rapporterade bieffekter, och förbättringarna var statistiskt signifikanta. Denna forskning

öppnar upp möjligheter för framtida effektiva behandlingsalternativ för personer med svår

ASD.

Källor:

1. Leisman, G., Machado, C., Machado, Y., Chinchilla-Acosta, M. (2018). Effects of

Low-Level Laser Therapy in Autism Spectrum Disorder. Adv Exp Med Biol, vol

1116, pg 111-130. https://doi.org/10.1007/5584_2018_234

2. Medication Treatment for Autism. National Institute of Child Health and Human

Development (NICHD).

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/autism/conditioninfo/treatments/medication-

treatment

FETTREDUKTION

Emerald är en grön laser som stimulerar lipolys, vilket innebär att den hjälper fettcellerna att

tömma sig på fett och optimerar deras funktion. Denna process är naturlig och aktiveras även

vid exempelvis fasta och fysisk aktivitet. Efteråt tas de tömda fettcellerna om hand av

lymfsystemet, vilket underlättar kroppens eliminering av fettet. Därför använder vi även

tekniker för att förbättra lymfsystemet och därmed maximera resultaten.

Emerald har fått tre godkännanden från FDA för fettreduktion och kan användas för att

behandla små fettdepåer såväl som högre BMI-nivåer upp till 40. Det är en icke-invasiv

metod för att behandla övervikt och celluliter utan några biverkningar. Behandlingen är

kliniskt testad och kan ge resultat på så lite som två veckor.

För att uppnå och behålla önskade resultat rekommenderar vi vanligtvis en serie av 10

behandlingar med en veckas mellanrum. Vi fokuserar på de olika områden du själv väljer så som mage,

höfter, lår, rygg, knän, dubbelhaka, överarmar, samt behandlar celluliter och lipödem.

HJÄRNTRÖTTHET OCH SMÄRTA

Vi använder en avancerad medicinteknik som förbättrar hjärnans förmåga att tolka kroppens

signaler. Det skapar en tryggare hjärna med ökad energi, vilket startar en process där

smärtsignaler minskar och hjärnan anpassar sig till en smärtfri verklighet genom

neuroplasticitet.

Vi behandlar olika typer av smärta, inklusive akut, kronisk, inflammatorisk och neuropatisk

smärta. Det perifera nervsystemet signalerar till det centrala nervsystemet och hjärnan som

tolkar signalerna och ger lämpliga åtgärdssignaler. Denna process är ofta ologisk och kan

skapa en loop där åtgärdssignaler återanvänds. Detta kan i sin tur leda till ångest symptom och

nedstämdhet med en markant försämrad livskvalitet.

Oavsett om smärtan har pågått länge eller är nyligen uppkommer erbjuder vi en smärtfri

behandling utan biverkningar och med högsta kliniska evidensgrad.

Studier, inklusive dubbelblinda placebokontrollerade, randomiserade multicentrerade studier,

säkerställer behandlingens effektivitet och avsaknad av biverkningar. Många ledande sjukhus,

inklusive Mayo Clinic i USA, har antagit denna teknik. Vi arbetar för att öka din

energiproduktion (ATP), förbättra syresättningen, minska oxidativ stress, och hjälpa dig att

övervinna smärttillstånd, utbrändhet och hjärntrötthet.

PRESTATIONSÖKNING

Med LLLT förbättrar vi hjärnans rekryteringsmönster och därigenom optimerar vi din fysiska prestation.

Genom transkraniell fotobiokemisk laser stärker vi hjärnans förmåga att maximera din prestation,

vilket leder till ökad rörlighet, förbättrad stabilitet och en ny nivå av återhämtningsförmåga.

Våra teknologiska framsteg inkluderar också en betydande ökning av produktionen av ATP

(adenosintrifosfat), den energi som behövs i varje ögonblick av ditt liv. Detta resulterar i ökad

uthållighet och prestation på en högre nivå. Vår teknologi har genomgått en dubbelblindad,

placebokontrollerad studie som publicerats i Sports World Magazine, där fotbollsspelare

visade signifikanta förbättringar i syresättning, minskad oxidativ stress och ökad prestation

efter applicering av biokemisk laser.

Alla typer av idrotter har framgångar i att använda sig av denna behandlingsform.

I USA används vår medicinteknik inom NHL, NFL och andra idrottsligor för att förbättra

prestation, främja snabbare återhämtning och förebygga skador.

Forskning visar att skador läker betydligt snabbare med en markant ökning av ATP-

produktion. Vi har högsta FDA-klassning och publicerade forskningsresultat på PubMed och

Clinicaltrials.gov.

Vill du veta mer om hur vår teknologi kan göra skillnad för din förenings återhämtning och prestation? Boka in en föreläsning med oss! Kontakta oss på info@optimizeclinic.se

För frågor och mer information

bottom of page